dunk2Unicide®

Unicide® grundrens fjerner olie, sod, fedt og andet smuds fra alle overflader.

HVOR: Unicide® angriber ikke materialerne og i koncentration 13 er det veterinærgodkendt. Det anbefales derfor til transport-, levnedsmiddel- og fødevareindustrien samt overalt i industrier og landbrug.

HVAD ER: Unicide® er baseret på natriumhydroxid, natrium xylen, sulfat og dinatriummetasilikat.

OPLØSNING: Anvendes i en 1,5 – 2 % opløsning. Ved stærkt forurenede flader anvendes en 5 % opløsning.

EMBALLAGE: 12,5 kg. plastdunk.

OBS: Efter rengøring skal alle overflader, der kommer i berøring med kød, kødvarer og lignende efterskylles med rent vand. Alle flader skal efterskylles inden desinfektion.