dunk2Amtrolcide®

Amtrolcide® benyttes i produktioner med svin, æg og kyllinger og bekæmper billigt og effektivt blodmider, parasitæg, ormeæg, coccidier, bakterier, virus, sporer og svampe.

HVOR: Det anvendes i tomme stalde, lagerrum, transportmateriel, værktøj etc.

HVAD ER: Midlet er baseret på Chlor-methylphenol, cresol, aldehyd, chloride og propanol.

ANVENDELSE: Amtrolcide® sprøjtes ved lavt tryk. Alternativt benyttes højtryksrenser med skumlanse til udbringning. Det er vigtigt, at væsken rammer overalt på fladerne.

OPLØSNING: Vi anbefaler en 2 % opløsning. Benyt 1,5 liter Amtrolcide® pr. 100 liter vand ved normal desinfektion. Ved totalsanering anvendes 3 liter Amtrolcide® pr. 100 liter vand. 100 liter rækker til ca. 400/500m2.

EMBALLAGE: 25 liter plastdunk.

OBS: Amtrolcide® må ikke udbringes med varmtågeaggregat. Må kun anvendes erhvervsmæssigt. Brug handsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.